top of page

PROCEDURE LIDMAATSCHAP

• Het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle professionele beeldende en andersoortige kunstenaars uit Tynaarlo en wijde omstreken. Onder professioneel wordt verstaan dat de kunstenaar een kunstopleiding op hbo-niveau of daaraan gelijkwaardig heeft gevolgd en/of werk van professioneel niveau aflevert en daadwerkelijk actief is als kunstenaar. Aan het lidmaatschap gaat een toetsing vooraf.

• Voor de toetsing brengt een kandidaat minstens drie tot vier recente werkstukken in, een cv met vermelding van opleiding, deelname aan kunstuitingen (exposities, optredens, verdere activiteiten in de kunstwereld) en waar beschikbaar nadere documentatie.

 

• Een toelatingscommissie van drie leden beoordeelt het cv en het ingebrachte werk en adviseert het bestuur en ledenvergadering over toelating. De ledenvergadering beslist. Het bestuur stuurt de kandidaat bericht met een korte motivering van de beslissing.

 

Aanmelding: Aspirant-leden melden zich schriftelijk aan bij het secretariaat (secretariaatvtnl@gmail.com), onder vermelding van naam, adres, email, telefoonnummer, vakdiscipline en eventuele specialisaties, website etc.

bottom of page