top of page

VERENIGING

Kunstenaarsvereniging VanTyNaarLo (roepnaam VTNL) is opgericht in 2006 en is inmiddels uitgegroeid tot een actieve en professionele vereniging met 22 leden en een enthousiast bestuur. De volledige naam van de vereniging luidt 'Vereniging van professionele kunstenaars VanTyNaarLo' en zij is statutair gevestigd in de gemeente Tynaarlo in de kop van Drenthe. Binnen de vereniging zijn verschillende kunstdisciplines aanwezig. De leden schilderen, tekenen en beeldhouwen, maken keramiek en grafisch werk. Verder wordt er fotografie, film, illustratie, land-art, performance- en community-art beoefend. Maar ook muziek maken en schrijven zijn bij ons vertegenwoordigd. Veel VTNL-kunstenaars zijn actief in de kunsteducatie: o.a. in het lager- en voortgezet onderwijs en volwasseneneducatie. VTNL staat ook open voor andere kunstenaars zoals musici, schrijvers of theatermakers. 
 

Doel
De belangrijkste doelstelling van VTNL is het bevorderen van onderling contact tussen de kunstenaars en het elkaar steunen in de professionele uitvoering en ontwikkeling van het vak. Regelmatig organiseren we tentoonstellingen om ons werk onder de aandacht te brengen.

 

Activiteiten
VTNL bevordert de onderlinge contacten van de leden door het organiseren van ledenavonden eenmaal per twee maanden. Tijdens deze avonden worden diverse lopende projecten binnen de vereniging besproken en vaak geeft een lid toelichting op zijn of haar werk. VTNL organiseert projecten voor haar leden. Aparte commissies organiseren onderling diverse exposities, onderwijsactiviteiten en andere kunst gerelateerde activiteiten. Elk jaar organiseert VTNL de manifestatie Kunst uit de Kop, waarin een gezamenlijke expositie en de mobiele ateliers centraal staan. En af en toe doen we met elkaar iets gezelligs.
 

Lidmaatschap
Het lidmaatschap van VTNL staat open voor alle professionele beeldend kunstenaars uit de gemeente Tynaarlo en wijde omstreken. Andersoortige kunstenaars zoals musici, dansers, schrijvers of theatermakers zijn ook welkom. Aspirant-leden kunnen zich aanmelden door het versturen van een mail aan secretariaatvtnl@gmail.com. Hier worden de wijze van aanmelden, de voorwaarden voor lidmaatschap en de procedure verder toegelicht. 

 

De contributie bedraagt momenteel € 80. 
 

Voor aanmelding en vragen kunt u mailen naar secretariaatvtnl@gmail.com.
 

bottom of page